50. Yıllık Tecrübe

"Yarını dünden planlamak ve bu planları sizler ile birlikte gerçekleştirmek en büyük hedefimizdir."

Turan Uysal şirketi, diş hekimliği malzemeleri sektörüne Türkiye genelinde hizmet vermek amacıyla Dr. Turan Uysal tarafından 1963 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Uzun yıllar dental klinik ve laboratuar sarf malzemeleri ve ekipmanları ithalatını kapsayan ticari faaliyetlerine son 6 altı yıldır markalaşma aşamasını da eklemiş, kendi markaları ile hem yurtiçi hem de yurtdışı satışlarını artan bir ivme ile sürdürmektedir. Turan Uysal şirketi sektördeki 50 yıllık tecrübesini çağın gerekleri ile birleştirip, ürün çeşitliliğini ve ülke içindeki bayii ve şube ağını her geçen gün genişletmektedir. 85 yıllık ömrünü daha uygar yarınlara adamış bir öncü olarak, Dr Turan Uysal en çok değer verdiği özlemleri ile yaşam süresi içinde başardıklarının birbirleri ile özdeşleştiğini görmenin de mutluluğunu yaşamıştır.

Misyonumuz

Faaliyetlerimizi doğruluk, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde ve çalışanlarımızın insan haklarına ve menfaatlerine saygı göstererek yürütürüz. Şirketimiz karşılıklı güven ve saygının esas olduğu, ayrıca şirketimizin performansı ve itibarı konusunda herkesin kendisini sorumlu hissettiği bir çalışma ortamında farklılığın önemli olduğu düşüncesindedir. Şirketimiz fiyat ve kalite açısından sürekli olarak değer sunan, amaçlarına uygun olarak güvenilir şekilde kullanılabilecek markalı ürün ve hizmetler sunmak amacındadır. Sektörde güvenilir bir yeri olan bir kurum olmak ve ayrılmaz parçalarımız olarak faaliyette bulunduğumuz şehirlerdeki şubelerimi, bayilerimiz ve hekimlerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için çaba sarf etmekteyiz. Sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünyadaki bilimsel yenilikleri takip ederken hekimlerimizin ve toplumun kaygılarını dikkate alacağız. Ürün güvenilirliği konusunda çok sıkı standartlar uygulayarak bilimsel esaslar çerçevesinde faaliyette bulunacağız. Şirketimiz zorlu ancak adil rekabete inanmaktadır. Şirketimiz ve çalışanlarımız faaliyetlerini adil rekabet ilkelerine uygun olarak yürütmektedirler.
İŞİMİZİN BAŞARISI İÇİN BU İLKELER VAZGEÇİLMEZ NİTELİKTEDİR.

Vizyonumuz

İnsanların kendilerini iyi hissetmelerine, iyi görünmelerine, çekinmeden kahkaha atmalarına ve hayattan daha fazla zevk almalarına yardım eden markalarla gereksinimlerini karşılıyoruz. Şirketimizin merkezinde sürdürülebilirlik kavramı yatmakta ve küçük dokunuşların bir araya gelerek büyük bir fark yaratabileceği konusunda insanlara markamızla ilham vermeyi amaçlıyoruz. Uzun dönemde başarımız ve kendimizi üstün performans verimlilik standartlarına etkin bir biçimde birlikte çalışmaya adamayı, bunun yanı sıra yeni fikirlere sarılma ve sürekli öğrenme isteği duymayı gerektirmektedir. Başarılı olmak için çalışanlarımıza, hekimlerimize, ülkemize ve dünyaya karşı en yüksek kurumsal davranış standartları içinde bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Şirketimiz için, sürdürülebilir ve kârlı büyümenin, hekimlerimiz ve bayilerimiz için ise uzun dönemde değer yaratmanın yolu budur.

                                               

İnsan Kaynakları

"Doğru İşe Doğru İnsan"

İnsan kaynakları politikası, şirketteki tüm işlerin insan kaynağı kullanılarak verimliliğinin en üst seviyeye çıkartılması için; "Doğru İşe Doğru İnsan" felsefesinden hareketle, çalışanların seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitiminde adil ve tutarlı uygulamalar içinde olmaktır. Şirket hedeflerimize ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak, profesyonel bir işe alım süreciyle değerlerimizi yükseltecek yeni arkadaşlar istihdam etmek, sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak, ülke ekonomik yapısına paralel bir ücret ve yan haklar politikası uygulamak, hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarımızın başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak öncelikli hedeflerimizdir.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

Görev Tanımları: Şirket'teki görevlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla her görevin kesin ve açık tarifleri yapılır. Bu görevi yürütecek olan iş gören de bulunması gereken nitelikler tespit edilir.
Eğitim: Eğitimler, hem şirketin geleceği için en önemli kaynağı olan iş görenin gelişme ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, hem de organizasyonun ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve yeni gelişmelerin kazanılmasına yönelik olarak verilir. Eğitim talepleri çalışanlarımızdan alınır ve şirket politika ve hedeflerine uygun olan hem kişisel gelişime yönelik hem de teknik bilgi öğrenmek amaçlı eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda verilir.
Performans Yönetimi: Çalışanlar belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilir. Başarılı iş gören, gelişmesi ve daha üst kademelere geçmesi için teşvik edilir, yetiştirilir ve gereğinde parasal ya da parasal olmayan yöntemlerle ödüllendirilir.
Oryantasyon: Şirkete yeni giren çalışana, şirketin amaçları açıklanır ve bu amaca ulaşmak için kendisinin katkısı üzerinde durulur. Bu doğrultuda yeni çalışanların hepsine Oryantasyon Planı uygulanır ve şirketi ve kurum kültürünü tanımasına fırsat tanınır.

İşe Alım Süreci

İşe Alım & Oryantasyon: Vizyon, Misyon ve Politikamız doğrultusunda; "en iyi" leri bünyemize katmak ve "Doğru İşe Doğru Çalışan" sloganını yaşatmak için tüm ihtiyaçlarımızda başvurmak üzere aday havuzu oluşturulmaktadır. İlanlar için yapılan başvurular arasından, şirketimiz ihtiyaçları doğrultusunda en uygun bulunan adaylar seçilerek görüşmelere davet edilmektedirler. Turan Uysal olarak işe alımlarda en önem verdiğimiz noktalardan birini de yetkinlikler oluşturmaktadır.
Mülakat Süreci: İlan edilen açık pozisyonlardan uygun olanlar için görüşmeye davet edilen adaylar görevlerin niteliğine göre mülakat sürecindeki görüşmelerin bazılarını ya da tümünü yaparlar.

  • Bunlar;
  • Yetkinlik Mülakatları,
  • Teknik Mülakatlar,
  • Yabancı Dil Mülakatı,
  • Beceri Mülakatı,
  • Kişilik Envanteri,
  • Özel Amaçlı Mülakatlar.

Bu aşamalarda başarılı bulunan adaylar, oryantasyon eğitimi ile Turan Uysal'da iş hayatlarına adım atarlar. Çalışanlar oryantasyon programı kapsamında çalışacakları bölüm hakkında bilgi sahibi olmanın yanında tüm şirket ile ilgili detaylı bilgiye de sahip olurlar. Sonrasında bölüm ve göreve göre farklı sürelerde "iş başı eğitimi" görürler. İş başvuruları aşağıda bağlantısı verilen formu doldurduktan sonra şahsen yapılmalıdır.
Formun eksiksiz ve doğru doldurulması işe alım sürecie olumlu olarak yansımaktadır. İş başvuru formu için tıklayınız.